Ouerskap

by Michael Gondo

4 People Currently Viewing This

Ouerskap is ‘n rentmeesterskap verantwoordelikheid toegeskryf (aangegee) aan ouers deur God. Ouerskap is ‘n professie (amp of ook ‘n beroep). Ouers behoort toegerus te word, sodat hulle hul verantwoordelikhede met ywer kan uitvoer. Ouerskap vereis ‘n opmerklike, betekenisvolle belegging van tyd, energie, geld en ander hulpmiddels rondom die grootmaak en oprigting van hul kinders. Ouerskap verg ook ‘n opmerklike hoeveelheid inspanning en moeite, om sodoende die beste resultate te verkry. Ouerskap is nie ‘n gebeurtenis nie en ook nie toneelspel of slegs ‘n aksie wat uitgevoer word nie – dit is ‘n reis, ‘n reis wat die volgende vereis: ywer, fokus, toewyding, bewustheid en inspanning. Kinders se toekoms word beïnvloed deur ouerskap – reg of verkeerd. Ouers gaan rekenskap moet gee voor God, daarom is dit belangrik dat ouers sekere dinge rondom ouerskap in hierdie digitale era (eeu) moet afleer, leer en herleer. Die doel van hierdie boek is om jou as ouer en / of grootouer toe te rus rondom sommige van die noodsaaklike vereistes betreffende doeltreffende ouerskap.